การวางตำแหน่งยื่นไปข้างหน้าแล้วเกิดปัญหาการติดๆดับๆ บางคนก็ลองเปลี่ยนตำแหน่งการวางเรือนไมล์ Garmin ไปวางบนกลาง Stem บางครั้งอาการขาจาน Stages ปัญหาการติดๆดับๆของการแสดงผลของวัตต์ก็ยังไม่หาย

Recording Interval

การแก้ปัญหาก็ไม่ได้เรื่องยาก เราลองไปปรับดูการตามขั้นตอนจากหน้าแรก เพราะค่าที่ออกมาจากโรงงานมักจะตั้งเป็น Smart

Home screen > Settings > System > Data Recording > Recording Interval > 1 sec

ค่า Cadence and Power Averages

จะตั้ง Include Zeros หรือ Do Not Include Zeros นั่นก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละบุคคล ว่าจะเอาค่านั้นมาคำนวณด้วยหรือไม่เรื่องรอบขาหรือวัตต์ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลการเฉลี่ยค่าวัตต์ และรอบขา