ในแท็ปของ Dash manager คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้อจอของ Dash ก่อนที่จะทำการ sync ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Dash

วิธีทำ

  • เลือกช่องในหน้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
  • ปรับความสูง และความกว้างตามที่คุณต้องการ
  • กด display metric
  • เลือก totaling และ span สำหรับการตั้งค่า

การเลือกปรับเปลี่ยนหน้า

  1. เชื่อมต่อ Dash กับ Stages Link โดยเชื่อมต่อผ่าน Stages Sync หรือ Stages Link App
  2. กดที่แท็ป Dash มุมบนของ Stages Link
  3. กดเลือกหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มไอคอนแก้ไข  บนหน้าที่คุณต้องการอัพเดท
  5. ถ้า Save สำหรับปรับเปลี่ยน

หน้าแนวนอนสามารถปรับได้ 4×4 ช่อง หรือหน้าแนวตั้งได้ถึง 2×8 ช่อง บางช่องข้อมูลอาจปรับไม่ได้เยอะมาก เพราะช่องแสดงผลบางช่องอาจต้องการใช้พื้นที่มากกว่าช่องอื่นๆ