Comtura Aero

เป็นยางงัด ที่เบาและเร็วที่สุดในกลุ่มยางรุ่น Comtura จึงได้รับความนิยมแพร่หลายที่นำมาใช้ในการแข่งขัน

มี Vectran Puncture Barrier เป็นแผ่นบางๆที่อยู่ใต้ยาง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การป้องกันการถูกเจาะของยาง

แต่ยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้เข้าโค้งได้ดีอีกด้วย 

Description

ขนาดยางของ Comtura Aero

หน้า 25 mm