Elite Ride

เป็นยางฮาล์ฟ (TURBULARS) ออกแบบมาสำหรับเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในขณะที่ทำความเร็วสูง

เหมาะสำหรับการแข่งขัน มีแผ่นป้องกันการเจาะเพื่อป้องกันการเจาะของเศษแก้ว

Description

ขนาดของ Elite ride

หน้า 23 และหน้า 25 mm