STARTER BikeFit System

STARTER BikeFit System เป็นอุปกรณ์ขั้นเบื้องต้นที่ fitter เลือกใช้งานในการปรับฝ่าเท้า รวมไปถึงการปรับจักรยาน

ชุดนี้ไม่รวม หนังสือคู่มือ When the Foot Meets the Pedal และเรียนออนไลน์  ซึ่งสามารถซื้อแยกได้

 

Category:

Description

ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นมาพร้อมด้วยอุปกรณ์เริ่มต้นในการเริ่มต้นการทำฟิตติ้ง

อุปกรณ์ในชุด:
สายรัดเข่า
ชุดน็อต
ปากกาสี
แผ่นลอง leg length shim

  • SPD/MTB
  • Look Keo
  • Speedplay
  • Universal

แผ่นลอง ITS-F (Forefoot Wedge) Wedge® อย่างละแผ่น

  • Size 6-7
  • Size 8-9
  • Size 10-11
  • Size 12-13

แผ่นลองส้นเท้า ITS-H (Heel Wedge)
Cleat Wedge® 8-Pack Look จำนวน 2 แผ่น
Cleat Wedge® 8-Pack Speedplay (1 x old style & 1 x walkable type) จำนวน 2 แผ่น
Cleat Wedge® 8-Pack SPD จำนวน 2 แผ่น
VV-1 MTB SPD-Compatible Cleat Kit จำนวน 1 ชุด
ไม้บรรทัดวัดฝ่าเท้า

ชุดนี้ไม่รวม หนังสือคู่มือ When the Foot Meets the Pedal และเรียนออนไลน์  ซึ่งสามารถซื้อแยกได้